Սարամեջի Մ. Ֆարմանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Archive for the 'Չդասակարգված' Category

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 01.01.2019թ.-01.01.2020թ.

Տարեկան հաշվետվություն

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 01.01.2019թ.-01.01.2020թ.-ում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (3-րդ եռամսյակ)

Scan.

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (3-րդ եռամսյակ)-ում

Հաշվետվություն

Scan0033

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն-ում

Scan.pdf hashvet.

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Scan0019

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-ում

Սարամեջի միջն. դպրոց 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հա-վետվություն

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Սարամեջի միջն. դպրոց 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հա-վետվություն-ում

Սարամեջի Մ.Ֆարմանյանի միջն. դպրոցի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Սարամեջի Մ.Ֆարմանյանի միջն. դպրոցի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Սարամեջի Մ.Ֆարմանյանի միջն. դպրոցի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն-ում

Լոռու մարզի Սարամեջի միջն. դպրոցում սովորողների փաստացի և սահմանային տեղերի թիվը

Լոռու մարզի Սարամեջի միջն. դպրոցում սովորողների փաստացի և սահմանային տեղերի թիվը

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Լոռու մարզի Սարամեջի միջն. դպրոցում սովորողների փաստացի և սահմանային տեղերի թիվը-ում

2018-19 ուստարվա ընդունելություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018-19 ուստարվա ընդունելություն-ում

Լիցենզիա

Լիցենզիա

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Լիցենզիա-ում