Սարամեջի Մ. Ֆարմանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ Read more…

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-ում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 01.01.2019թ.-01.01.2020թ.

Տարեկան հաշվետվություն

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 01.01.2019թ.-01.01.2020թ.-ում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (3-րդ եռամսյակ)

Scan.

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (3-րդ եռամսյակ)-ում

Հաշվետվություն

Scan0033

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն-ում

Scan.pdf hashvet.

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Scan0019

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-ում

Սարամեջի միջն. դպրոց 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հա-վետվություն

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Սարամեջի միջն. դպրոց 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հա-վետվություն-ում

Սարամեջի Մ.Ֆարմանյանի միջն. դպրոցի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Սարամեջի Մ.Ֆարմանյանի միջն. դպրոցի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Սարամեջի Մ.Ֆարմանյանի միջն. դպրոցի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն-ում

Լոռու մարզի Սարամեջի միջն. դպրոցում սովորողների փաստացի և սահմանային տեղերի թիվը

Լոռու մարզի Սարամեջի միջն. դպրոցում սովորողների փաստացի և սահմանային տեղերի թիվը

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Լոռու մարզի Սարամեջի միջն. դպրոցում սովորողների փաստացի և սահմանային տեղերի թիվը-ում

2018-19 ուստարվա ընդունելություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018-19 ուստարվա ընդունելություն-ում

Լիցենզիա

Լիցենզիա

posted by saramej in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Լիցենզիա-ում